For aupairs

ADATVÉDELEM

Adatkezelés az Aupairfect au pair ügynökségnél 2018.05.25-től

Az adatkezelés célja, jogalapja

 

Az Aupairfect speciális külföldi és belföldi piacra irányuló munkaerő piaci és oktatási tanácsadással foglalkozik. Személyes adatainak kezelésére, ezen tevékenységünk keretében, álláskeresés, állásközvetítés tanácsadás, karrier tanácsadás valamint a megbízási szerződés teljesítése céljából kerül sor.

 Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulása

 

Az adatai megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Konkrét állásajánlat esetén tanácsadóink megkereshetik a megadott elérhetőségeiden.

 

Az adatkezelők és adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő: Aupairfect Intercultural Au pair Program képviseletében: Varga Mateidesz Katalin egyéni vállalkozó (e-mail cím: info[kukac]aupairfect.hu; székhely: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 25.; Nyilvántartási száma: 44478015; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Adószáma: 67236107141; Munkaközvetítési engedélyszáma: BPM/01/15549-1/2015-997;
Honlap címe:https://www.aupairfect.hu; https://www.aupairfect.com


A kezelt adatok köre

 

 

Az adatok forrása

 

 

Egyéb adatkezelési intézkedések

 

Abban az esetben, ha szerződéses jogviszonyba kerül velünk (au pair közvetítés) felhasználjuk a jelentkezésnél részünkre átadott információkat, adatokat annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségeinknek megfeleljünk, ideértve a munka, adó, társadalombiztosítás törvényeit valamint nemzetközi szankciós szabályozásokat betarthassuk. Fentiek miatt társaságunk személyes adataidat átadhatja külföldi partner ügynökségeinek, társaságunkkal megbízási szerződésben lévő ügyfeleinek
(vendéglátó családoknak) kizárólag az au pair programban történő részvétel sikerességének biztosítása érdekében. Személyes adatainak a harmadik fél részére történő kiadását a velünk kötött szerződés adatkezelés melléklete részletesen tartalmazza. A weboldal látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Cookie szabályzat

 

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (sütiket) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Bővebb információért kattintson ide.

 

Hozzáférés az adatokhoz

 
A weboldalunk gyűjtött és kezelt személyes adatait nem tesszük közzé és harmadik fél számára és nem tesszük elérhetővé weboldalunkon. Weboldalunkon kizárólag azokat az adatokat kezeljük, amelyek feltétlenül szükségesek és relevánsak au pair tanácsadói tevékenységünk megkezdéséhez.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését az info[kukac]aupairfect.hu email címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre. Személyes adatait a regisztrációtól számított 3-12 hónapig tároljuk.
Létrejött számlázási jogviszony esetén, a számlázási adatok (név, lakcím) törlését ügyfelünk nem kérheti, miután társaságunknak meg kell felelnie a hatályos adó és számviteli törvényi jogszabályoknak, amelyek előírják, hogy a számlázáshoz szükséges adatokat a tárgyév +5 évig köteles társaságunk megőrizni.

 

Adatbiztonság

 

A személyes adatai kezelésével összefüggésben az Aupairfect au pair ügynökség gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és bármikor jogosult a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet az info[kukac]aupairfect.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. valamint a az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult az Aupairfectnél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya valamint törvényi megfelelés

 

Jelen tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető honlapunkon a adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási-feltételek címen. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Jelen tájékoztató megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), vagyis a jelenlegi adatvédelmi törvénynek, valamint a az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezik.